תקנון – תנאי שימוש באתר

גולשים יקרים, אנו מודים לכם על כי בחרתם להיכנס לאתר. הגלישה באתר מהווה הסכמה שלכם לתקנון זה על כל האמור בו. במידה ואינך מסכים לתקנון זה במלואו או בחלקו, אנא הימנע מלעשות שימוש כלשהו באתר זה.

1. טיפול בפניות
בכל שאלה או בקשה הנוגעות לשימוש באתר, תוכל לפנות לבעלי האתר בעמוד יצירת הקשר בכתובת:
www.ramefrat.com/contact

נפגעת מתכנים באתר? בעלי האתר מקיימים מנגנון הודעה והסרה, אשר במסגרתו אתה מוזמן לפנות אל בעלי האתר באמצעות עמוד יצירת הקשר הנ"ל ולדווח לבעלי האתר על התוכן שלטענתך פוגע בזכויותיך.

2. קניין רוחני
כל הזכויות, לרבות זכויות הקניין הרוחני באתר ובשירותים הינם של בעלי האתר, או של צדדים שלישיים שהעניקו לבעלי האתר הרשאה להשתמש בהם במסגרת האתר והשירותים כאמור.

מבלי לגרוע מן האמור, בעלי האתר היא הבעלים הבלעדי במאגרי הנתונים של האתר, לרבות טקסטים, תמונות, שמות וסימנים מסחריים של האתר, בין שהם רשומים ובין שאינם רשומים, בסודות מסחריים הכרוכים בהפעלת האתר ובהענקת השירותים, בעיצוב האתר, במידע הטכנולוגי הכרוך בהפעלתו, לרבות (אך מבלי לגרוע), תוכנות, יישומים, קבצים גראפיים ואחרים, קודי מחשבים, טקסטים ו/או כל חומר אחר הכלול בו. אין להעתיק, להפיץ, לשכפל, ליצור יצירות נגזרות, להציג בפומבי, להעמיד לרשות הציבור או למסור לצד שלישי את המידע ו/או כל חלק הימנו. אין לשנות, לפרסם, לשדר, להעביר, למכור, להפיץ או לעשות שימוש מסחרי כלשהו במידע או בכל חלק ממנו, אלא בהיתר מראש ובכתב של בעלי האתר.

למרות זאת, בעלי האתר לא תהיה אחראית כלפיך בשום מקרה בו תעלה טענה או קביעה של פגיעה או הפרה של זכויות קניין רוחני כלשהן בקשר עם רשות השימוש המוענקת לך באתר.

בעלי האתר עושים מאמץ לתת קרדיט על שימוש בתמונות ובטקסטים שנוצרו בידי אחרים. במידה ואתה בעל הזכויות בתמונה ו/או בטקסט המופיע באתר, תוכל לפנות לבעלי האתר והם ישמחו לתת קרדיט או להסיר את התמונה ו/או טקסט בזמן סביר.

3. הגבלת אחריות בעלי האתר ו/או מי מטעמה
זכור שהשימוש שאתה עושה באתר, על כל שירותיו, ניתן כמות שהוא (AS IS) והנו באחריותך הבלעדית. כשאתה עושה שימוש באתר, אתה מוותר על כל תביעה, טענה ודרישה כנגד בעלי האתר, מי מספקיהם או מי מטעמם.

4. היעדר אחריות בעלי האתר ו/או מי מטעמה על מידע
לא כל המידע המתפרסם באתר הינו באחריותה של בעלי האתר ו/או מי מטעמם והשימוש וההסתמכות עליו הם באחריותך בלבד.
ככל שמתפרסם באתר ייעוץ הניתן על-ידי אנשי מקצוע בתחומים שונים (או כאלה המתיימרים להיות אנשי מקצוע) או כשמתפרסמים באתר טורי דעה שונים המביעים את דעתם ועמדתם של אנשים פרטיים, אמנם, מידע זה הינו מובא לפרסום מטעמה של בעלי האתר, אך מהווה אך ורק את דעתו האישית של הכותב- אלא אם נכתב אחרת.

בעלי האתר ו/או מי מטעמה אינם אחראים לנכונות המידע או לכל נזק – עקיף או ישיר – שייגרם לך או לרכושך כתוצאה משימוש או הסתמכות על המידע והתכנים המופיעים באתר או יישומם.

5. היעדר אחריות בעלי האתר בגין השירותים
בעלי האתר אינם מתחייבים על חסינות מפני גישה בלתי מורשית למחשביה ושרתיה, ולא תהיה להם כל אחריות בגין גישה כזו.

6. הגנת הפרטיות
בעלי האתר מקפידים לשמור על הוראות כל דין ובכלל זה על הוראות חוק הגנת הפרטיות והיא תשמור על פרטיותך ולא תגלה למי שאינו מורשה לכך על פי דין, רשימות או מסמכים בהם רשומים שמך ומענך או כל מידע פרטי אחר בנוגע אליך, וכן כל מידע הנוגע לשימוש שאתה עושה באתר.

7. הצהרות והתחייבויות הגולשים

כשאתה עושה שימוש באתר, אנא עשה בו שימוש בהתאם להוראות התקנון והדין.

אין להעתיק מהאתר תכנים המפורסמים בו; ומבלי לגרוע מכל הוראה אחר בתקנון זה, אין לעשות בתכנים המפורסמים באתר כל שימוש פרט לשימוש לו הם נועדו.

8. הדין החל וסמכות שיפוט
דיני מדינת ישראל יחולו על תקנון זה ועל כל הנובע ממנו או הכרוך בו, תקנון זה יפורש על פיהם, וכל סכסוך או שאלה משפטית שתחפצי להביא להכרעה, יובאו לערכאה השיפוטית המוסמכת במחוז ת"א-יפו בלבד.